RUH FREKANSI TEMİZLEME

Hayatınızdaki olumsuzlukların tamamı ruh frekans sisteminizin bozulmasından kaynaklıdır.

Frekans sisteminizi NEGATİF enerjilerin pozitif frekans sisteminizi bozmasından kaynaklı olarak HAYAT YAŞAM BAŞARI frekansınızın bozulmasından sonra hayatınız olumsuz devam eder hayatınızdaki olumsuzlukların temel kaynağı buna dayalıdır.

FREKANS TEMİZLEME

Ruh frekans sisteminizdeki tüm frekanslarınızı temizlenmesi olumsuz giden hayatınızın zaman içinde düzelmesini sağlar frekans sisteminizi temizletmeniz sizin hayatınız açısından önemlidir.

Ruh, bedenden ayrı müstakil bir varlıktır. Ruh hâkim, beden mahkûm ve ruhun emrinde çalışan bir hizmetkârdır. Beden istediği gibi dağılıp toplansın, ruhun istiklâliyet ve bekâsına zarar vermez. Ruhun bir yaratılış başlangıcı vardır fakat Allah ona  ölümsüzlük özelliği verdiğinden sonsuza kadar yaşaması söz konusudur. Bu dünyada bedendeki azalarıyla gören, işiten ve diğer fonksiyonlarını yerine getiren ruh, ölümle bedenden ayrıldıktan sonra, sebepler âlemini terk ettiği için, bahsi geçen azalara ihtiyacı olmadan görür, iştir ve sair sıfatlarıyla berzah âlemindeki ruhani hayatını sürdürür.

NOT: Ruh frekans sistemini dünyada düzelten, temizliyen tek medyum PENÇELİ BURAK taklitlerinden lütfen sakının.